نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله ساختمان و اجزای آن

    دانلود مقاله ساختمان و اجزای آن

    6,000 تومان

    ساختمان عبارت است از بنائی که بوسیله دیوار از دیگر بناهای همجوار خود، یک بنای مستقل و مجزا و استواری را تشکیل می دهد و شامل یک یا چند اطاق و یا هر نوع فضای مسقف دیگر می باشد که بمنظور سکونت ، کسب و یا استفاده توأم و یا دیگر مقاصد ساخته شده باشد…