نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله پیرامون تهيه اسيد نيتريك

    دانلود مقاله پیرامون تهیه اسید نیتریک

    6,000 تومان

    با افزایش تدریجی جمعیت و نیاز بیشتر به محصولات کشاورزی، مصرف کودهای شیمیایی در کشور روز به روز در حال افزایش می‌باشد. این افزایش مصرف علت اصلی ایجاد مجتمع پتروشیمی در نقاطی از ایران گردید. فکر و اندیشه ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی حدود ۴۵ سال دارد ، جهت نیل به این هدف ،…