نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله امنیت و تقلب رایانه ای

    دانلود مقاله امنیت و تقلب رایانه ای

    6,000 تومان

    تقلب همه ابزارهایی است که شخص برای به دست آوردن منافع غیر منصفانه ای بیشتر از دیگران ، از آنها استفاده میکند.اعمال متقلبانه شامل دروغ گفتن،کتمان حقیقت،حقه بازی و فریب کاری است .و اغلب ناشی از تخطی از اعتماد و امانت داری است. تقلب می تواند توسط یک فرد در داخل سازمان یا گروه های…