نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل

    دانلود مقاله حاکمیت شرکتی از تئوری تا عمل

    6,000 تومان

    در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای…