نمایش یک نتیجه

  • دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی

    دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی

    7,000 تومان

    احتمال آتش سوزی در هر محلی ذهنیت افراد را به مخاطره می اندازد لذا وجود سیستمی جهت اعلام خطر آتش سوزی باعث تسریع در امر اطفاءحریق می گردد این سیستم از طرف سازمان آتش نشانی برای ساختمانهای با تعداد واحد بالا اجباری گردیده وصاحبان این ساختمانها موظف به اجرای چنین سیستمی می باشند. قابل ذکر…