نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله سیستم های مالی حسابداری

    دانلود مقاله سیستم های مالی حسابداری

    6,000 تومان

    اولین مرکز تلفن استان خراسان رضوی در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطیسی در سال 1298 مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سالهای 1298 لغایت 1357 تعداد مرکز خودکار تلفن شهری 9 مرکز افزایش یافت. طی برنامه پنج ساله اول با راه اندازی 29 مرکز مجموع مراکز تلفن استان به 95…