نمایش یک نتیجه

  • دانلود مقاله مبدل های نوری جریان‎

    دانلود مقاله مبدل های نوری جریان‎

    6,000 تومان

    برای سنجش جریان تأسیسات فشار قوی و خطوط انتقال نیرو، سنجش خطا و… می توان از مبدل های نوری جریان استفاده نمود. این مبدل ها بر اساس اصول و قوانین فیزیکی عمل می نمایند و به عنوان جایگزین CT های معمولی مطرح گردیده اند. گرفته است. همچنین برخی از انواع مختلف چنین مبدل هایی معرفی…