آشنایی اجمالی با سوره های قرآن

6,000 تومان

موجود

دسته بندی ها: , برچسب:
قرآن کتاب عملی اسلام و دستور العمل برای زندگان است و تنها برای خواندن بالای قبرهای مردگان و آویزان کردن به سینه ی کودکان و حفاظت مسافران و جهیزیه ی دختران نباید مورد استفاده قرار گیرد.

لکن باید به این نسخه ی حکیمانه عمل نمود و راه و روش زندگانی را از آن آموخت تا در پرتو اشعه ی تابناک آموزش و پرورش قرآن، تعلیمات عالیه ی آن، جامعه راه سلامت و سعادت را پیموده به کمال مطلوب که علت غایی خلقت است، برسد.
گِردِ قرآن گَرد زیرا هر که در قرآن گریخت                         آن جهان جست از عقوبت این جهان جست ازفِتَن

فهرست :

قرآن
سوره
حروف مقطعه
تفسیر حروف مقطعه
سوره های مکی و مدنی
سجده های قرآن
اسامی بخشهای مختلف سوره های قرآن
عناوین دیگر
بقره
آل عمران
نساء
مائده
انعام
اعراف
انفال
توبه
یونس
هود
یوسف
الرعد
ابراهیم
حجر
نحل
اسراء
کهف
مریم
طه
انبیاء
حج
مؤمنون
نور
فرقان
شعراء
نمل
قصص
عنکبوت
روم
لقمان
سجده
احزاب
سبأ
فاطر
یس
صافات
ص
زمر
غافر
فصلت
شوری
زخرف
دخان
جاثیه
احقاف
محمد
فتح
حجرات
ق
ذاریات
طور
نجم
قمر
الرحمن
واقعه
حدید
مجادله
حشر
ممتحنه
صف
جمعه
منافقون
تغابن
طلاق
تحریم
ملک
قلم
حاقه
معارج
نوح
جن
مزمل
مدثر
قیامه
انسان
مرسلات
نبأ
نازعات
عبس
تکویر
انفطار
مطففین
انشقاق
بروج
طارق
اعلی
غاشیه
فجر
بلد
شمس
لیل
ضحی
انشراح
تین
علق
قدر
بینه
زلزال
عادیات
قارعه
تکاثر
عصر
همزه
فیل
قریش
ماعون
کوثر
کافرون
نصر
مسد
اخلاص
فلق
ناس

منو اصلی

آشنایی اجمالی با سوره های قرآن

آشنایی اجمالی با سوره های قرآن