دانلود مقاله ارتباط سریال بین pc و میکرو کنترلر AT90S2313 s

6,000 تومان

Add to wishlist
Compare

توضیحات

کامپیوتر ها داده را به دو طریق \”موازی و سریال \” انتقال می دهند. در انتقال های موازی ،داده اغلب از 8 خط داده و یا بیشتر استفاده می شود.

در این حالت داده می تواند به وسیله ای که فقط چند فوت دورتر است انتقال یابد. به عنوان مثال چاپگر ها از انتقال موازی استفاده می کنند. اگر چه در انتقال به صورت موازی حجم زیادی از داده در مدت زمان کوتاهی انتقال می شود ولی در فاصله محدودیت داریم و این فاصله نمی تواند چندان طولانی باشد؛ برای انتقال در فواصل دورتر از روش ارسال سری استفاده می شود.در روش انتقال به صورت سریال تبادل اطلاعات به صورت بیت به بیت می باشد. یعنی هر بار یک بیت ارسال می گردد