دانلود مقاله پیرامون برنامه ریزی منابع سازمان

6,000 تومان

Add to wishlist
Compare

توضیحات

با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، شرکتها در سالهای آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری بنظر میرسد.

از مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی میتوان به عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد که با استفاده از آن قادر خواهیم بود هر چه سریعتر این مسیر را طی کنیم .

یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در موسسات داشته و نهایتا با استفاده از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم میسازد ، سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP میباشد که در حال حاضر بعنوان یکی از اخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح میباشد .

این سیستمها قادرند با بهره گیری از فناوری اطلاعات ، سیستم ها و عملیات موجوددر سازمانهارا یکپارچه کرده و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند. در بررسی ادبیات تحقیق انجام شده در این موضوع ، مهمترین نکته نرخ بالای شکست و ناکامی در اجرای این پروژه ها میباشد ، این تحقیق بمنظور تعیین فاکتورهای مهم و موثر بر موفقیت یا ناکامی این پروژه ها انجام شده است.

فهرست :

فرآیند شکل گیری سیستمهای ERP

معرفی سیستمهای ERP

فروشندگان برتر سیستمهای ERP در سطح جهان

فرآیند پیاده سازی سیستمهای ERP

دقت در انتخاب بسته نرم افزاری

مدیریت تغییر

معیارهای انتخاب فروشنده نرم افزار

انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت

مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP

اجزای تشکیل دهنده سیستمهای ERP