,

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل و مدلسازی با نرم افزار رشنال رز

6,000 تومان

تجزیه تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن؛ به منظور دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر است.

تجزیه و تحلیل به ما کمک می‌کند تا موقعیت فعلی سازمان را به خوبی درک کنیم، از جریان کار مطلع شویم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائیها و مشکلات، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم.

در یک سازمان، سیستم را مجموعه‌ای از روش‌ها نیز تعریف کرده اند، روشهائی که به یکدیگر وابسته‌ هستند و با اجرای آنها، قسمتی از هدف سازمانی محقق می‌شود روشها نیز به نوبه خود مجموعه‌ای از شیوه‌های مختلف انجام کار هستند که با استفاده از آنها می‌توان به تامین هدف نهائی سازمان کمک کرد.

روش عبارت است از یک رشته عملیات و مراحلی که برای اجرای کل یا قسمتی از یک سیستم انجام می‌شود. شیوه عبارت است ازتشریح جزئیات و نحوه انجام دادن کار؛ مثل استفاده از کارت جهت حضور و غیاب کارکنان وبا استفاده از کامپیوتر برای تنظیم لیست حقوق کارکنان.

 فهرست :

فصل اول

تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست؟

 تعریف تجزیه تحلیل سیستم

  تحلیل کننده سیستم کیست؟

  اصول و مفاهیم سازمانی

  ساختار کلی سازمان

  حتما از خود می پرسید چرا مدلسازی؟

فصل دوم

معرفی محیط رشنال رز

  عناصر اصلی رشنال رز عبارتند از

  معرفی نماهای رشنال رز

  نمای مورد استفاده ی سیستم ( use case view )

  نمای منطقی سیستم ( logical view).

  نمای اجزای سیستم ( component view)

  نمای پیاده سازی سیستم . (Deployment view)

  معرفی دیاگرامهای رشنال رز

  دیاگرام موردهای استفاده (use case diagram)

  دیاگرام کلاس ها (class diagram)

  کلاسهای boundary:

  کلاسهای کنترلی

  کلاسهای  entity

  دیاگرام توالی (sequence diagram)

  دیاگرام همکاری (Collaboration diagram)

  دیاگرام فعالیت (Activity diagram)

  ساخت یک دیاگرام فعالیت

  دیاگرام حالت (state chart diagram)

  دیاگرام اجزا (Component diagram)

  دیاگرام پیاده سازی (deployment diagram)

فصل سوم

  مراحل کاری انجام یک پروژه در رشنال رز:

  تعریف پروژه

  مرحله ی اول پروژه

   مرحله ی دوم پروژه

  مرحله ی سوم پروژه

  مرحله ی چهارم پروژه

   مرحله ی پنجم پروژه

  مرحله ی ششم پروژه

   مرحله ی هفتم پروژه

  مرحله ی هشتم پروژه

  چگونگی تولید کد دلفی از مدل و یا عکس عمل فوق

  نحوه ی تولید پایگاه داده ی مربوط به پروژه

  نحوه ی گزارش گرفتن از پروژه

  نحوه ی انتشار پروژه

 چهارم  فنون تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

  بررسی و کنترل فرمها

   پیش نیازهای کارسنجی

  روشهای کارسنجی

Scroll to Top