دانلود مقاله تفکر استراتژیک، کارکردها و چالش ها

6,000 تومان

موجود

دسته بندی ها: , برچسب:

تفکر استراتژیک مدیر را قادر می‌سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می‌آفریند؟

تفکراستراتژیک رامی توان به نوعی قدرت درونی وذهنی درمدیر تعبیرنمود که بابهره گری ازآن ضمن درنظرداشتن شرایط محیط وتحولات محیط ناپایدار جهانی اقدام به اخذ تصمیم وبرنامه ریزی نموده واستراتژی های سازمان خود را درمحیط کسب وکار ناپایدار ومتحول امروز طراحی می نماید .

تفکر استراتژیک دردنیای کسب وکار امروز ازاهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بدون این تفکر، تلاشهای سازمان برای دستیابی به استراتژی‌های تدوین شده اثربخش نخواهد بود.

 

فهرست :

مقدمه

چکیده

تعاریف تفکر استراتژیک

مفهوم تفکر استراتژیک

منابع و عناصر تفکر استراتژیک

داشتن چشم

کارکردهای تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک برای مدیران

تفکر استراتژیک – برنامه ریزی استراتژیک

سه فرمان برای تفکر استراتژی در ایجاد مزیت رقابتی

چالشها و موانع تفکر استراتژیک

عدم استفاده از مدیریت مشارکتی

عدم دسترسی به اطلاعات صحیح و بهنگام

موانع رفتاری و درونی مدیران

کمبود و فقدان مدیران کلیدی

مشکل در همسو کردن اعضاء سازمان

عدم فرهنگ سازمانی مشوق

نتیجه گیری

منو اصلی

دانلود مقاله تفكر استراتژيک، كاركردها و چالش ها

دانلود مقاله تفكر استراتژيک، كاركردها و چالش ها