دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای

10,000 تومان

موجود

امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است،مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم جنائى قرار داده است.این مقاله جرایم رایانه‏اى در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى‏ قرار مى‏ دهد.

این بحث در قالب دو بخش دنبال مى‏شود.در بخش اول،پس‏ از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانه‏اى،به تعاریف وبرداشت های مختلف آن پرداخته وانواع وخصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده ودر ادامه. نحوه پیشگیری ازاین جرایم وبالاخره در آخر ازجرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد.

 

فهرست:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تاریخچه جرایم رایانه ای

فصل دوم: تعریف جرایم رایانه ای

فصل سوم: انواع و ویژگی های جرایم رایانه ای

انواع جرایم رایانه ای

ویژگی های جرایم رایانه ای

فصل چهارم: محتوای جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای از زبان نوتورن

فصل پنجم: آثارمخرب جرایم رایانه ای

آثار و آسیب های روانی

آثار اجتماعی و فرهنگی

آثار سیاسی

فصل ششم: جرایم رایانه ای و راهکار های پیشگیرانه

چه باید کرد؟

فصل هفتم: جرایم رایانه ای مهم در کشور

فصل هشتم: سوالات مهم در زمینه جرایم رایانه ای

نتیجه گیری

مراجع

منو اصلی

دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای

دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای