دانلود مقاله فیبر نوری

6,000 تومان

Add to wishlist
Compare

توضیحات

سرعت تحولات و پیدایش فناوری های نوین ، تنوع خدمات پیشرفته و تقاضای فزاینده برای این خدمات ، لزوم استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و گسترش روز افزون بازار رقابت ، موجب گردیده تا نگرش به صنعت مخابرات در قیاس با سایر صنایع متفاوت باشد . این نگرش هوشمندانه مبین این واقعیت است که فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نیروی محـرکـه تــوسعه در همه ابـعـاد اسـت و ایـن مـهم ، ضـرورت های توسعه را متجلی می گرداند .

در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت در برنامه های پنجساله، توسعه شبکه های مخابراتی مبتنی بر فناوری نوری را در دستور کار خود قرار داد :

اهداف طرح
1- پاسخ دهی به نیازهای ارتباطی برنامه های توسعه‌ی کشور
2- بستر سازی برای حضور شرکت های دولتی و غیر دولتی در بازار مخابرات
3- سوق دادن جامعه به سمت جامعه اطلاعات
4- سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی
5- ارائه خدمات مورد نیاز جامعه در حد مطلوب
6- رفع موانع و تنگناها برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
7- حضور موثر در دهکده جهانی
8- ایجاد زیرساخت لازم برای تجارت الکترونیکی
9- ایجاد شاهراه ارتباطی جهت حمل ترافیک
10- ایجاد قطب ارتباطات منطقه ای در داخل کشور و تقویت توان راهبردی
11- امکان حضور گسترده و فعال در تمام نقاط کشور از طریق نقاط حضور (POP )
12- حضور در بازار رقابتی
13- امکان دسترسی به شبکه های نوری یکپارچه
14- ایجاد شبکه یکپارچه مخابراتی توسعه پذیر و قابل انعطاف
برای نیل به اهداف فوق ، نیاز به بستر مخابراتی با پهنای باند وسیع و مطمئن است . در این راستا فیبر نوری با مزایای زیر به کار گرفته شد :