,

دانلود پروژه طراحی سیستم های هیدرولیک

6,000 تومان

دسته: , برچسب:
پرس های هیدرولیک نیروی خود را از حرکت یک پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورند. این حرکت زمانی ایجاد میشود که یک سیال تحت فشار وارد محفظه سیلندر شود.

وضعیت سیال توسط پمپ و شیرهائی جهت افزایش، کاهش و یا حفظ فشار به صورت مورد نیاز درآمده و میتواند نیروی لازم برای به حرکت درآوردن پیستون را فراهم کند. بنابراین نیروی موجود در پرس هیدرولیک با حداکثر فشار موجود در سیلندر تعیین میشود. پرسهای هیدرولیک قادرند تناژ کامل خود را در هر وضعیتی از حرکت سیلندرها به قطعه کار اعمال نمایند. همچنین طول حرکت سیلندرها را میتوان در هر حدی از مسیر حرکت محدود ساخت. این در حالی است که در پرس های مکانیکی تناژ کامل را تنها در انتهای مسیر حرکت ضربه زدن میتوان کسب نمود. همچنین مسیر حرکت ضربه زدن در این پرس ها مقدار ثابتی است. ویژگیهای پرسهای هیدرولیک را به صورت ذیل میتوان خلاصه نمود:
۱-  تغییر و تنظیم سرعت کورس در حالت ایجاد نیروی ثابت
۲- تنظیم نیروی وارده به میزان مورد نیاز
۳- اندازه گیری و کنترل الکترونیکی نیروی وارده طی فاصله کورس

فهرست :

پرس های هیدرولیکی
ویژگیهای پرسهای هیدرولیک
تناژ پرس
تعیین فشار کاری سیستم
اجزاء اصلی سیستم هیدرولیک پرس
نحوه انتخاب سیلندرهای هیدرولیک
قطر پیستون و میله پیستون
نسبت سطح
حداکثر نیروی سیلندر
طول کورس سیلندر
حداکثر سرعت سیلندر
نحوه نصب سیلندر
وجود ضربه گیر
نوع و کاربرد  سیلندر
فرمولهای محاسباتی مربوط به سیلندرها
نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیک
قطر دهانه های پمپ
فشار کاری در خروجی پمپ
فشار کاری در ورودی پمپ
سرعت دوران پمپ
حجم جابجایی روغن
دبی موثر
توان موتور راننده پمپ
دمای کاری روغن
درجه ویسکوزیته
فیلتراسیون
فرمولهای محاسباتی مربوط به پمپ ها
شیرهای هیدرولیک
شیرهای قطع و وصل
شیرهای کنترل فشار
شیر محدود کننده فشار
شیر کاهش دهنده فشار (رگولاتور فشار)
شیر تابع فشار
شیرهای راه دهنده
شیرهای یکسو کننده
شیرهای کنترل شدت جریان
نحوه انتخاب شیرهای هیدرولیک
تعیین میزان افت فشار در لوله و نوع جریان
محاسبه عدد رینولدز
عوامل موثر در افت فشار
تعیین سایز لوله در سیستمهای هیدرولیک
عوامل موثر در تعیین سایز لوله
محاسبه قطر داخلی لوله
تعیین جنس لوله
محاسبه ضخامت دیواره لوله های تحت فشار
مراحل تعیین سایز لوله
Scroll to Top