, ,

دانلود مقاله دستگاه اندازه گیری مختصات CMM

6,000 تومان

با گسترش روز افزون صنایع قطعه سازی و ایجاد رقابت در تولید با کیفیت برتر ،اندازه گیری و کنترل کیفیت از جایگاه مهم و ویژهای برخوردار است.

چرا که اندازه گیری و بکارگیری روشهای مناسب برای کنترل خط تولید، برای تولید قطعات یکسان وظیفه واحد کنترل کیفیت بوده که با تهیه کردن سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز و با ایجاد و به کارگیری روشهای مناسب برای کنترل قطعات ،بهترین راهنمای واحد تولید برای تولید با کیفیت قطعات در تیراژ بالاست که در نتیجه از تولید قطعات معیوب جلوگیری می کند.

در همین راستا جهت کنترل اجباری برخی از قطعات به مواردی بر می خوریم که نمی توان از وسایل اندازه گیری عمومی مانند کولیس ومیکرومتر و… استفاده کرد. در چنین مواردی می توان از دستگاه های اندازه گیری سه بعدی C.M.M استفاده کرد.

 

فهرست :

معرفی دستگاه CMM

بازرسی ورودی ها (کنترل قطعات سازنده)

Off line

Side line

In line

مزایای استفاده از CMM

CMM چه پارامتر های را میتوان اندازه بگیرد

شناخت دستگاههای CMM

انواع CMM

دستگاه بازویئ دوقلو

دستگاه بازوئی با یک ستون

پراب ها Probes

دسته بندی پراب ها

دقت و خطای دستگاه

استاندارد اندازه گیری

استاندارد بین المللی اندازه گیری

کالیبراسیون

فرآیند اندازه گیری

درستی دستگاه اندازه گیری

تکرار پذیری

خطای اندازه گیری

خطای تصادفی

خطای سیستماتیک

دستگاه اندازه گیری سه بعدی

نحوه اندازه گیری قطعات و مجموعه ها

تنظیم نمودن وضعیت فیزیکی قطعات

نکاتی در مورد استندها

Alignment نمودن یک قطعه

معرفی گزارش های اندازه گیری

انواع نمودارهای ارائه شده توسط نرم افزار Statistical

مدیریت بر نتایج کیفی

Scroll to Top