,

دانلود پروژه روش های استاندارد آزمون تجهیزات فشار قوی

6,000 تومان

آزمایشگاه فشار قوی اهمیت خود را آنجا نشان می‎دهد که باید آزمونهای مختلفی روی تمامی تجهیزات فشار قوی قبل از نصب و بهره‎برداری و در حین نصب و بهره‎برداری، بر روی آنها انجام شود.

امروزه در کشور ما کارخانجات متعددی، تجهیزات فشارقوی مختلف از جمله ترانسفورماتور، برقگیر، مقره ، خازن و … را تولید می‎کنند. با توجه به لزوم انجام آزمون بر روی آنها، احتیاج مبرمی به یک آزمایشگاه فشارقوی مجهز و کامل در داخل کشور احساس می‎شود. این نیاز وقتی جدی شده و بیشتر خودش را نشان می‎دهد که بدانیم هزینه تست تجهیزات در آزمایشگا‏ههای خارج از کشور، بسیار بالا بوده و زمان زیادی را نیز مصروف خواهد داشت.

با توجه به اینکه در ایران آزمایشگاههای فشار قوی متعددی وجود دارد، به جرات می‎توان گفت که آزمایشگاههای موجود نه بعنوان آزمایشگاههای کامل و مجهز مطرح می‎باشند و نه بعنوان آزمایشگاههای اقتصادی شناخته می‎شوند.

به این معنی که تقریباً تمامی آزمایشگاههای موجود، به منظور رفع نیازهای محلی احداث شده‎اند. آزمایشگاه فشارقوی پژوهشگاه نیرو نیز دارای نارسایی ها وکاستی های بسیاری می باشد بطوریکه بطور کامل وموثر نمی تواند در خدمت صنعت برق باشد.

لذا با طرح توسعه آزمایشگاه فشار قوی سعی شده است که حتی‎المقدور با رفع کمبودها ونارساییها آزمایشگاه را در جهت رفع نیازهای پژوهشگاه وصنعت برق موثرتر وکارآمدتر نمود.

فهرست :

فصل اول مشخصات فعلی آزمایشگاه فشار قوی

تجهیزات موجود در آزمایشگاه فشار قوی

مقدمه

سیستم تست AC مجهز به آشکارساز میزان تخلیه جزئی

دستگاه مولد ضربه ولتاژ

مجموعه DC

سیستم اندازه‎گیری ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای مایع و جامد

دستگاه تست دی الکتریک مواد عایقی

مشخصات سیستم زمین آزمایشگاه فشار قوی

مشخصات سیستم قفس فارادی آزمایشگاه

مشخصات ساختمان آزمایشگاه فشار قوی

سوابق آزمایشهایی که تا کنون انجام شده‏اند‏.

آزمون تعیین ولتاژ شکست الکتریکی عایقهای جامد

آزمون تعیین ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای جامد

آزمون تعیین ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای مایع

آزمون الکتریکی کلاه ایمنی شرکت بازرگانی صدف

آزمون تعیین نسبت تبدیل ترانس‎های جریان شرکت پرما

آزمون‎های ولتاژ فرکانس قدرت و اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی مقره‏های عبوری (بوشینگهای) ترانس وبریکر کیلوولت نیروگاه گازی سمنان

آزمون جریان ضربه دستگاه شمارنده ضربه (Surge Counter) شرکت نادر پرداز

آزمونهای ولتاژ فرکانس قدرت، اندازه‎گیری تخلیه جزیی و تعیین نسبت تبدیل ترانسهای جریان کیلو ولتی شرکت باهاما.

آزمونهای ولتاژ فرکانس قدرت و ولتاژ ضربه صاعقه بر روی برقگیر و واحد تنظیم LMU

آزمون جریان ضربه شمارنده ضربه شرکت رضا ترانس ورک

آزمونهای ولتاژ پایداری فرکانس قدرت و ضربه صاعقه مقره‎های سوزنی kV شرکت پرتو سبز تجارت

آزمونهای ولتاژ پایداری فرکانس قدرت و ضربه صاعقه سلول تابلو فشار قوی kV شرکت جابون

آزمون ولتاژ پایداری فرکانس قدرت و اندازه‎گیری مقاومت عایقی مقره‎های مخابراتی شرکت آزمایش ابزار

آزمونهای تعیین ولتاژ شکست فرکانس قدرت، ضربه صاعقه و اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی رخ داده د رمقره‎های چینی با لعاب نیمه هادی شرکت NGk، شیشه‎ا‎ی و غیره مربوط به پروژه مقره‎های لعاب نیمه هادی

آزمون اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی CT کیلو ولتی شرکت برق منطقه‎ای باختر

آزمون آنتی استاتیک شرکتهای پدرام و آتک

آزمون محفظه کات اوت فیوز شرکت پارس فیوز

لیست قیمت آزمونها

کاتالوگ آزمایشگاه فشار قوی

فصل دوممشخصات کلی یک آزمایشگاه فشار قوی

کاربردهای آزمایشگاه فشار قوی

آزمایشگاه فشار قوی کنترل کیفیت

آزمایشگاه فشار قوی پژوهشی(لابراتوار تحقیقاتی فشار قوی)

تجهیزات تاسیساتی آزمایشگاههای بزرگ

محصور کردنزمین کردن و محفوظ کردن در آزمایشگاه

محصور کردن

تاسیسات زمین

محفوظ کردن

تاسیسات الکتریکی آزمایشکاه فشار قوی

مدار تغذیه انرژی و مدار حفاظت

ساختار مدار فشار قوی

فصل سوموضعیت آزمایشگاههای فشار قوی در دنیا و ایران

مقدمه

آزمایشگاه فشار قوی STRI سوئد

آزمون فشار قوی

ابعاد و رنج تجهیزات تست

تست‎های آلودگی/محیطی

تست در محیط بیرونی

آزمایشگاه فشار قوی HYDRO QUEBEC کانادا

محفظه‎های آزمون آلودگی

سالن تست ترانسفورماتور

انواع تستها

آزمایشگاه جریان بالا

آزمایشگاه فشارقوی KEMA (هلند)

آزمایشگاه فشارقوی CESI (ایتالیا)

آزمایشگاه فشارقوی CPRI (هندوستان)

آزمایشگاه فشار قوی الکتریکی دانشگاه صنعتی مونیخ

آزمایشگاه فشار قوی سرپوشیده

آزمایشگاه در فضای باز

آزمایشگاه حرارتی و برودتی

آزمایشگاه جریان الکتریکی

آزمایشگاه دانشکده برق دانشگاه فنی زوریخ (سویس)

آزمایشگاه فشار قوی

آزمایشگاه جریان متناوب

آزمایشگاه فشار الکتریکی دائم

آزمایشگاه اندازه‎گیری تخلیه الکتریکی ناقص

آزمایشگاه فشارقوی دانشگاه صنعت آب و برق

آزمایشگاه فشارقوی شرکت نیرو ترانس

مقایسه مشخصات چند آزمایشگاه فشارقوی

فصل چهارم: انحرافات از معیارها، کاستیها و مشکلات

سیستم زمین

قفس فارادی

ساختمان

تاسیسات

سیستمهای حمل و نقل داخلی و خارجی

ایمنی آزمایشگاه

سیستم‎های ثبات و نشانگر

فصل پنجم:تجهیزات مورد نیاز برای ارایه خدمات به پروژه ها

سیستم آزمون تر

سیستم آزمون مه نمکی (آلودگی)

منابع آلودگی

تاثیر آلودگی بر عملکرد مقره

انواع مختلف آلودگی

دستگاه تست طول عمر قرص برقگیر

ژنراتور جریان ضربه

آزمون های جریان زیاد

فصل : طرح جدید آزمایشگاه فشارقوی

سیاست استفاده از آزمایشگاه فشار قوی

انجام آزمون های مربوط به پروژه های پژوهشگاه نیرو

سرویس به صنعت برق

آموزش فشار قوی جهت صنعت و آزمایشگاه های جدید

تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه

سیستم آزمایش تر

مقدمه

بررسی طرحهای پیشنهادشده در استانداردهای مختلف

ارائه طرح نهائی

تحلیل نتایج آزمایش

بررسی روی جنس مواد اجزای نازل

سیستم پیرسازی قرص برقگیر

کارتA/D

کارت ترموکوپل

نرم افزار

سیستم زمین آزمایشگاه

طراحی حصارهای حفاظتی در برابر میدانهای الکترومغناطیسی در آزمایشگاههای فشار قوی

اصلاحات ساختمانی

اصلاحات تاسیساتی

لیست تجهیزات وابزارهای مورد نیاز آزمایشگاه فشار قوی

فصل هفتم تجهیزات، ابزارها و استانداردهای موجود در آزمایشگاه فشار قوی

لیست تجهیزات و ابزارهایی که از ابتدا در آزمایشگاه فشار قوی خریداری شده اند.

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه فشار قوی

لیست استانداردهای موجود در آزمایشگاه فشار قوی

مراجع

فهرست اشکال

موقعیت آزمایشگاه فشار قوی

مدار آزمون اعمال جریان ضربه

مدار آزمون اعمال جریان ضربه

مدار ساده فشار قوی در حال جرقه

مسیر جریان‎های زمین در تاسیسات فشار قوی

تاسیسات فشار قوی محصور و زمین شده

مدار تک خطی تغذیه تاسیسات یک آزمایشگاه آموزشی فشار قوی

دیاگرام تک خطی مدار فرمان و کنترل

عوامل موثر بر ولتاژ شکست و ایستادگی

شکل : تاثیر دما بر افت خواص مقاومتی

طرح نازل پیشنهادشده در استاندارد IEC (کلیه ابعاد برحسب میلیمتر می‎باشد)

دومین طرح پیشنهادشده در استاندارد IEC (کلیه ابعاد برحسب میلیمتر می‎باشد)

طرح پیشنهادشده در استاندارد IEC و IEEE STD (کلیه ابعاد برحسب میلیمتر می‎باشد)

سومین طرح پیشنهادشده در استاندارد IEC (کلیه ابعاد برحسب میلیمتر می‎باشد)

انجام آزمون مرطوب در شرکت STRI

شکل تاثیر دما بر افت خواص مقاومتی

شکل حفاظ با شبکه توری

شکل حفاظ با صفحات فلزی

شکل جوشکاری نقطه‎ا‎ی

شکل تلفات جذبی A

تلفات انعکاسی میدان مغناطیسی

تلفات انعکاسی میدان الکتریکی

تلفات انعکاسی موج مسطح

حفاظ با جوش نقطه‎ا‎ی

قسمتی از دیوار حفاظ

کاهش اثر حفاظ جوش نقطه‎ا‎ی

کاهش اثر حفاظ جوش نقطه‎ا‎ی

میدانهای مغناطیسی

میدانهای الکتریکی

صفحات سوراخدار

کاهش اثر حفاظ در صفحات سوراخدار

حفاظ دوبل

حفاظ مشبک

فهرست جداول

مشخصات ترانس AC

ولتاژهای آزمون و حداقل فاصله آزمونه از دیوار

راهنمایی برای انتخاب ترانسفورماتور آزمایشگاهی

راهنمائی برای انتخاب مولد ولتاژ ضربه‎ا‎ی

نمایش داده‎های بدست‎آمده در مورد جت آب با فرض ثابت ماندن فشار در محدوده ATM روی نازلهای پیشنهادشده در استاندارد

مقایسه مقادیر آزمون، در روش اروپایی و آمریکایی نسبت به استاندارد

مشخصات آون

اثر حفاظ برای مس

اثر حفاظ برای قلع

اثر حفاظ میدان مغناطیسی برای مواد مختلف

Scroll to Top