, ,

دانلود گزارش کارآموزی فعالیت در شرکت داده پردازی فن آوا‎

7,000 تومان

 همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده بهینه از این فرصت مناسب برای کلیه دانشجویان علاقمند به اشتغال در جامعه بسیار سودمند ومفید می باشد.

گزارش در دست حاصل یک ماه و نیم کارآموزی درشرکت داده پردازی فن آوامی باشد که حاوی سرفصل‌های مورد آموزش و استفاده در این واحد می باشد،که در نه بخش ارائه شده است.
بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد.
بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL  وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است.
بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است.
دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است.
بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP  راشامل می شود.
دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است.
فصل هفتم به نقش روتر درشبکه‌های WAN اشاره می کند.
فصل هشتم افزایش دهنده سرعت Telezoo رامعرفی می کند.
ونهایتادربخش نهم به مباحثی از HTML ودستورات آن اختصاص یافته است.

فهرست :

فصل اول  گروه فن آوا
 معرفی گروه فن آوا
  شرکت توسعه سازه پای
  شرکت فن آوا کارت
  شرکت ارتباطات فن آوا
  شرکت ارتباطات کوه نور
  شرکت داده سامانه فن آوا
  شرکت گسترش صنایع  فن آوا
   شرکت مشاوره فن آوا
  شرکت فن آوا موج
  شرکت داده پردازی فن آوا
 شرکت فن آوا ماهواره (سهامی خاص)
 شرکت فن آوا سیستم (سهامی خاص)
 سرویس‌های گروه فن آوا
 سرویس VSat گروه فن آوا
 سرویس ISP گروه فن آوا
 سرویس   IDC گروه فن آوا
 سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا
 سرویس پهنای باند گروه فن آوا
 سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا
 جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا
فصل دوم  خانواده XDSL
 تکنولوژی DSL
 چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL
 تجهیزات DSL
 معرفی تکنیک  ADSL
  مدولاسیون‌های سیستم ADSL
 روش CAP
  روش DMT
 معرفی تکنیک VDSL
 سرعت VDSL
 تجهیزات VDSL
 آینده VDSL
 نصب مودم ADSL
 نصب تجهیزات
 شکل شماتیک نصب تجهیزات
 تست اولیه
 نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم
 نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP
 چک لیست مشکلات رایج کاربران
 تست کردن POWER
 تست کردنDSL  Link
 تست کردن USB یا Ethernet
 چک کردن تنظیمات PPPoE
 چک کردن تنظیمات TCP/IP
 تست DNS
 تنظیمات Browser
 تست و تحویل کیفیت خط
فصل سوم PPPOE
 تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet )
  مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE
فصل چهارم  مشخصات کلی سیستم ATM
 فرمت هدر سلول ATM
 اجزاء هدر سلول ATM
 ساختار مدل ATM
 لایه‌های تنظیم ATM
فصل پنجم  پروتکل TCP/IP
 معرفی پروتکل TCP/IP
 لایه‌های پروتکل TCP/IP
 لایه Application
 لایه Transport
 لایه اینترنت
 لایه Network Interface
 مشخص نمودن برنامه‌ها
 آدرس IP
 پورت TCP/UDP
 سوکت ( Socket )
 پروتکل‌های اساسی TCP/IP
 پروتکل TCP  لایه Transport
 پروتکل UDP  لایه Transport
 پروتکل IP  لایه Internet
 پروتکل ICMP  لایه Internet
 پروتکل IGMP  لایه Internet
 پروتکل ARP  لایه Internet
فصل ششم  خطوط E
فصل هفتم  روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN
فصل هشتم  افزایش دهنده سرعت اینترنت
 Speedy چگونه کار می کند؟
 استفاده از Speedy چگونه است ؟
 حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟
 Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟
 آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟
 آیا   Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟
 آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟
 آیا Speedy سرعتEMail  را نیز بالا می برد ؟
  آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟
 چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها
فصل نهم  HTML
 شکل کلی دستورات HTML
 تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی
 تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی
 ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب
 لیست‌ها در HTML
 لیست مرتب
 لیست‌های نامرتب
 لیست‌های تعریفی
 تعریف جدول
 صفات rowspan و colspan
 جدول و صفحه آرایی
 فرم‌ها و پرسش نامه‌ها
 ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML
 دستور <form>
 صفت action
 صفت method
 نحوه کاربرد form
 کنترل‌های فرم
 کنترل‌های متنی
 فیلد رمز در form
 فیلد متنی چند خطی
 منو‌ها باز شونده
 لیست لغزنده
 کادر‌های کنترلی
 دکمه‌های رادیویی
 دکمه‌های Reset و Submit
 استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit
 ادامه مراحل کارآموزی
فهرست مآخذ
Scroll to Top