دانلود مقاله مدل های تجارت الکترونیکی E-Commerce

6,000 تومان

Add to wishlist
Compare

توضیحات

در سـاده ترین کلام ، واژه تجـارت الکتـرونیکی ( e – business ) را میتوان به این صورت تعریف کرد ( حضـور یک شرکـت تجـاری بر روی اینـترنت ) . تجارت الکتـرنیکی به راحتی قادر به انـجام اعمالی چون فـروش ، داد وسـتد کـالا و حـتی مبادله پایاپای کالا درسرتاسر وب است.

ترکیبی از خط مشـی ، عملکرد ، تکنولوژی مورد استفاده و ایدئولوژی یـک شرکـت ، مدل تجـارت الکترونیـکی آن شـرکت را تـشکیـل می دهد . نوع تکنـولوژی به کار رفته ، شرکتهای مختـلفی را که از یـک مدل واحـد بهره می برند از یکدیگر متمایز سازد.

امروزه خرید online از امور روزمره دنیا به شمار می رود که در عین حال از محبوبیت بسیاری نیز برخوردار اسـت طبـق آمـار موجود در پایان سال 99 حدود 55 میلـیون نفـر یعـنی 60% از کاربران اینترنت بصورت online خرید کرده اند.

مدلهای e-business با ادغـام اعمـالی چون پـردازش تراکنـش ها ، مسائل امنیتی ، امور مربوط به پرداختهای online ذخیره سازی اطلاعات،فروشـندگان اینـترنتی را قـادر به فروش کالا وخـدماتشـان برروی وب کـرده است که می توان این اعمال را پایه واساس تبادلات مستقیم تجاری بروی اینترنت دانست.

فهرست :

چکیده

اختصارات

مقدمه

بـخـش اول

تکنولوژی تجارت

تکنولوژی shopping card

Business to business چیست ؟

مدل های اصلی bb

Business to consumer چیست ؟

خصوصیات عمومی bc

مقایسه وهم سنجی bb ,bc

کاهش هزینه های تراکنش با bb

بـخـش سـوم

bb system model

supply side bb model

خصوصیات اصلی

نقاط ضعف یک مدل supply chain

bye side bb model

خصوصیات عمده

نقاط ضعف یک مدل bye

مبادلات bb

خصوصیات اصلی