,

دانلود مقاله پیرامون سیستم عامل لینوکس

6,000 تومان

بدون شک یکی از رقابت‌های کشور‌های پیشرفته در زمینه کامپیوتر است و ما هر روز شاهد پیشرفت این تکنولوژی عظیم هستیم.

سیستم عامل‌ها و نرم‌افزار‌های کامپیوتر نیز همزمان با این تحولات پیش میروند. سیستم عامل یکی از مهمترین نرم‌افزار‌ها یک کامپیوتر است.
سیستم عامل در واقع بستر نرم‌افزاری است که نرم‌افزار‌های دیگر را اجرا می‌کند. نرم‌افزاری که برای استفاده از توانایی‌های سخت افزار و تقسیم آن بین برنامه‌های کاربردی نیاز است.
در واقع سیستم عامل واسط اصلی بین ماشین و کاربر است، واسطی که با آسانتر کردن بسیاری از کارها موجب شد تا خیل عظیمی از افراد که اطلاع آنچنانی هم از کامپیوتر ندارند بتوانند با آن به سادگی با سیستم خود کار کنند.
سیستم عامل رابط بین نرم‌افزار‌ها و عملکرد سخت افزار‌ها میباشد و نقش مدیریتی دارد.
تعدادی از سیستم عامل‌ها عبارتند از :
Dos,BeOs,windows,Unix,Linux
در اینجا ما به سیستم عامل شگفت انگیز لینوکس میپردازیم.

فهرست :

چکیده
 مقدمه
 تاریخچه
 نصب لینوکس
 تعریف نرم‌افزار آزاد
 توزیع چیست؟
 علت تنوع توزیع‌ها چیست؟
 کدام توزیع؟
 معرفی چند توزیع
 توزیع ubuntu
 توزیع پارسیکس
 توزیع pcLinux Os
 توزیع Mandriva Linux
 کدام را انتخاب کنیم؟
 محیط گرافیکی
 تاریخچه X
 محیط کاری GNOME
 محیط کاری KDE
منابع
Scroll to Top