دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزی

7,000 تومان

Add to wishlist
Compare

توضیحات

بعد از شناسایی کامل زمین نوبت به آماده سازی محوطه می رسد . منظور از محوطه سازی تسطیح و آماده سازی محوطه های ساختمان های پروژه , ایجاد شبکه های ارتباطی اطراف محوطه و پیاده روسازی بعد از اتمام ساختن ساختمان ها , ایجاد فضای سبز و … می باشد .

آماده سازی اولیه شامل :

۱) ایجاد نقاط نشانه ( بنچ مارک ) : برای اجرای ساختمان ( بخصوص اگر حجم انبوهی از ساختمانها در یک محوطه مشخص مطرح باشد ) باید قبلا یک سری نقاط روی زمین مشخص کرد . این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اولا نسبت به هم دید داشته باشند ثانیا فواصل آنها به گونه ای باشد که پیاده کردن نقاط بعدی ( بنچ مارک های موقتی ) به سهولت انجام شود .

۲ ) پر کردن چاهها و قنوات مزاحم متروکه : چنان چه در محوطه و محل تاسیسات چاههای قدیمی فاضلاب یا قناتهای متروکه که پر کردن آنها ضروری است وجود داشته باشد , باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک , شفته و یا سنگ لاشه انجام شود در صورتی که پر کردن چاه مقرون به صرفه نباشد و یا در مورد چاههای عمیق , به شرط آنکه خاک اطراف چاه دارای مقاومت بالایی باشد ( ریزشی نباشد ) می توان به طوقه چینی و مسدود کردن آن اقدام کرد .

۳ ) تخریب ساختمانها و بناهای قدیمی : شامل تهیه صورت مجالس ( طبقات , نوع مصالح , نوع اجزاء حجم عملیات تخریب ) و پیش بینی حجم موارد ایمنی از جمله حصار کشی , شمع کوبی , قطع انشعابات برق و گاز و آب , خارج کردن مصالح تیز و برنده و مصالح با ارزش یا قابل استفاده است .

۴ ) دفع گیاهان و قطع درختان : طراحی محوطه باید طوری باشد که به تاسیسات و ساختمانهای مجاور پروژه صدمه ای وارد نیاید و درختان زیبا و چندین ساله محفوظ مانده و حتی الا مکان قطع نشوند .

فهرست :

فصل اول  معرفی مکان کارآموزی

فصل دوم ( مراحل اجرای پروژه )

آماده سازی محوطه

گود برداری و پی کنی

روشهای گود برداری و پی کنی

پیاده کردن نقشه

بتن مگر یا بتن تمیز

پیاده کردن محورهای ساختمان روی بتن مگر

استفاده از دیوار مانع

پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری

قالب بندی

بتن سازی و بتن ریزی

کاهش آب بتن توسط جذب قالب های آجری

نصب صفحات زیر ستونی

ساختن اعضا سازه

ستونها و اجرای آنها

ستونهای مرکب

تیر ریزی

مراحل ساخت تیر

بادبند

اجرای سقف تیرچه بلوک

حمل و انبار کردن بلوک ها

حمل و انبار کردن تیرچه ها

حمل و انبار کردن میلگردها

نصب تیرچه ها

نصب تکیه گاه های موقت

نصب بلوکها

آرماتور بندی سقف

میلگرد منفی روی تکیه گاه

تکمیل قالب بندی

کنترل و آماده سازی سقف برای بتن ریزی

پرداخت سطح بتن

کاشی کاری

سفید کاری

فصل سوم

پیوست فرم های کارآموزی