دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزی

7,000 تومان

موجود

دسته بندی ها: , , برچسب:

بعد از شناسایی کامل زمین نوبت به آماده سازی محوطه می رسد . منظور از محوطه سازی تسطیح و آماده سازی محوطه های ساختمان های پروژه , ایجاد شبکه های ارتباطی اطراف محوطه و پیاده روسازی بعد از اتمام ساختن ساختمان ها , ایجاد فضای سبز و … می باشد .

آماده سازی اولیه شامل :

۱) ایجاد نقاط نشانه ( بنچ مارک ) : برای اجرای ساختمان ( بخصوص اگر حجم انبوهی از ساختمانها در یک محوطه مشخص مطرح باشد ) باید قبلا یک سری نقاط روی زمین مشخص کرد . این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اولا نسبت به هم دید داشته باشند ثانیا فواصل آنها به گونه ای باشد که پیاده کردن نقاط بعدی ( بنچ مارک های موقتی ) به سهولت انجام شود .

۲ ) پر کردن چاهها و قنوات مزاحم متروکه : چنان چه در محوطه و محل تاسیسات چاههای قدیمی فاضلاب یا قناتهای متروکه که پر کردن آنها ضروری است وجود داشته باشد , باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک , شفته و یا سنگ لاشه انجام شود در صورتی که پر کردن چاه مقرون به صرفه نباشد و یا در مورد چاههای عمیق , به شرط آنکه خاک اطراف چاه دارای مقاومت بالایی باشد ( ریزشی نباشد ) می توان به طوقه چینی و مسدود کردن آن اقدام کرد .

۳ ) تخریب ساختمانها و بناهای قدیمی : شامل تهیه صورت مجالس ( طبقات , نوع مصالح , نوع اجزاء حجم عملیات تخریب ) و پیش بینی حجم موارد ایمنی از جمله حصار کشی , شمع کوبی , قطع انشعابات برق و گاز و آب , خارج کردن مصالح تیز و برنده و مصالح با ارزش یا قابل استفاده است .

۴ ) دفع گیاهان و قطع درختان : طراحی محوطه باید طوری باشد که به تاسیسات و ساختمانهای مجاور پروژه صدمه ای وارد نیاید و درختان زیبا و چندین ساله محفوظ مانده و حتی الا مکان قطع نشوند .

فهرست :

فصل اول  معرفی مکان کارآموزی

فصل دوم ( مراحل اجرای پروژه )

آماده سازی محوطه

گود برداری و پی کنی

روشهای گود برداری و پی کنی

پیاده کردن نقشه

بتن مگر یا بتن تمیز

پیاده کردن محورهای ساختمان روی بتن مگر

استفاده از دیوار مانع

پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری

قالب بندی

بتن سازی و بتن ریزی

کاهش آب بتن توسط جذب قالب های آجری

نصب صفحات زیر ستونی

ساختن اعضا سازه

ستونها و اجرای آنها

ستونهای مرکب

تیر ریزی

مراحل ساخت تیر

بادبند

اجرای سقف تیرچه بلوک

حمل و انبار کردن بلوک ها

حمل و انبار کردن تیرچه ها

حمل و انبار کردن میلگردها

نصب تیرچه ها

نصب تکیه گاه های موقت

نصب بلوکها

آرماتور بندی سقف

میلگرد منفی روی تکیه گاه

تکمیل قالب بندی

کنترل و آماده سازی سقف برای بتن ریزی

پرداخت سطح بتن

کاشی کاری

سفید کاری

فصل سوم

پیوست فرم های کارآموزی

منو اصلی

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزی

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان فلزی